Dobos László portré

Miért magyarul?

Minden kórusmű eredeti nyelven szólal meg leghitelesebben, a világi énekkarok lehetőleg így is énekelnek mindent. Az egyházi kórusoknál azonban némileg más a helyzet. Az ő szolgálatuk a liturgia szerves része, ezért a magyar nyelvű istentiszteleten nem énekelhetnek angol, német, vagy – a katolikusoknál a latint kivéve – más idegen nyelven. A műfordítás jóvoltából azonban előttük is feltárulhat a nem magyar szövegre komponált értékes művek gazdag tárháza.

Műfordításaimról

Műfordításaim három csoportba sorolhatók. Egy részük valóban műfordítás, mert ezekben minél hitelesebben igyekeztem visszaadni az eredeti szöveget.. Egy másik csoportba azok tartoznak, amelyek az eredeti szöveget csak nagy vonalakban követik, de a mondanivaló lényegét megtartják. A harmadik csoportba soroltak lényegében átköltések. Ezek megőrzik az eredeti szöveg jellegét, atmoszféráját, lelkiségét, de másról szólnak. Létüket az indokolja, hogy ezeknél az értékes zenei anyag olyan szöveget hordozott, amelyek a mai liturgikus gyakorlatba már nehezen, vagy sehogy sem illeszhetők. Mind a három csoportnál elsődleges szempontom volt a helyes prozódia, a jó énekelhetőség és a költői igényesség.

Zenei szempontok

A közreadott műfordítások egy átlagos képességű egyházi énekkar, a pécsi Jézus Szíve Plébánia kórusa számára készültek. Arra törekedtem, hogy az énekesek kezébe könnyen olvasható kottát adjak. A régi zene C-kulcsai és nagy alla-breve ritmus-jelei helyett ezért a ma használatos lejegyzésmódot választottam. Ugyancsak a könnyebb megszólaltatás kedvéért néhány művet mélyebb fekvésbe transzponáltam. A zenekar-kíséretes művekhez általában teljes partitúrát és kóruspartitúrát is közlök. Ahol a zenekari partitúra hiányzik, ott az az internet megfelelő helyén hozzáférhető.

A felhasználásról

Az itt közreadott műveket bárki letöltheti és megszólaltathatja. Jogi védelem alatt nem állnak, mert eredeti szövegükkel az internetről is szabadon letölthetők voltak.

Kórusművek ABC-ben Feltöltési sorrendben